Azda každý rodič chce, aby jeho dieťa malo, čo najlepší prospech. Aby nosilo domov samé jednotky od hora – dole. Rodičia si veľmi želajú, aby ich deti dosiahli čo najviac a myslia si,  že to dosiahnu jedine tým, že deti budú nosiť domov samé jednotky, budú najlepšie v triede a budú stíhať milión krúžkov mimo školy. V rodičoch sa možno odzrkadľujú čiastočne ciele, ktoré sa im nepodarilo splniť. Dieťa má robiť to, čo ho baví, rodičia majú svoju deti motivovať k tomu, aby samotné deti chceli byť odmalička čo najlepšie a aby oni sami chceli mať samé jednotky. Natíska sa však otázka je najlepšie, keď má dieťa samé jednotky ? V dnešnej spoločnosti nie je účelom mať perfektné známky, ale skôr vedieť sa o seba postarať a nájsť si prijateľnú prácu, v ktorej nebudeme nasilu a budeme ju vykonávať s chuťou. To mnoho rodičov v dnešnej dobe nechce vidieť. Väčšina rodičov posiela na rôzne záujmové krúžky, ktoré  ich vo veľkej miere zbytočne zaťažujú. Je dobré rozvíjať schopnosti dieťaťa aj iným smerom ako školským, ale netreba na dieťa toho veľa naložiť. Potom sa nestíha s učením a dobré známky sa  nesypú.  Práve naopak. Neskôr vzniká zacyklenie, z ktorého ťažko von. Mnohí rodičia sa snažia motivovať deti v učení prostredníctvom materiálnych darčekov, v podobe toho, že im kúpia obľúbenú hračku, alebo im kúpia nový tablet či sladkosti. Odmeňujú ich istým spôsobom za dobrý prospech a deti sa chcú čoraz viac lepšie učiť, práve kvôli darčekom. Nie je to však vhodný spôsob ako deti tešiť a motivovať v učení.  Dieťa si na to rýchlo zvykne, a potom je možné, že všetko v živote bude podmieňovať práve za účelom dostávania materiálnych vecí. Na druhej strane sa môže stať, že sa z dieťaťa stane rozmaznaný človek, ktorý si myslí, že môže mať všetko , na čo ukáže prstom.

Motivácia v deťoch by mala byť prirodzenou cestou, po ktorej sa samé vyberú. Malo by to vychádzať z ich chcenia a ich vnútorného presvedčenia. Rodičia by nemali svoje deti motivovať finančným obnosom za dobré známky.  Deťom by sa vôbec nemali dávať do ruky peniaze a najmä nie za prospech. Mnoho rodičov robí veľkú chybu v tom, že svoje deti chce motivovať sladkými odmenami alebo hračkami, čo v dieťaťu vyvoláva potrebu stále sa učiť a byť najlepší. Účelom nie je vytvoriť perfektné vysvedčenie našich ratolestí takýmito prostriedkami. Mnoho psychológov varuje pred takýmto spôsobom odmeňovania. Môže to viesť k tomu, že deti budú potom v prípade nesplnenia veľmi nervózne, vystresované a dostaví sa aj frustrácia. Lebo nedostanú sľúbené odmeny. Na druhej strane bohužiaľ aj v dnešných rodinách nie je nič výnimočné, že sa práve toto deje. No je to správne?

Veľa mladých rodičov ešte stále používa rôzne druhy trestov, zákazov keď dieťa donesie domov náhodou zlú známku.  Ešte stále je doba , kedy rodičia napriek veľkej osvete pomocou psychológov, svojím deťom za zlé známky, dávajú fyzické či iné druhy trestov. Tak ako to bolo kedysi, v minulosti. V niektorých rodinách to  nie je tabu ani dnes. Nie je nič výnimočné dať pár po „zadku“ dieťaťu, ktoré donieslo domov zlé známky. Deje sa to aj v „lepších“ rodinách. Spoločnosť je na toto prikrátka a nevie s tým nič urobiť. Bežné praktiky, ktoré používajú rodičia sú aj iné tresty v podobe zákazov, ktorých by sme mohli menovať veľmi veľa. Poznáme tieto „ výchovné metódy“ asi všetci. Dieťa toto všetko  zbytočne stresuje a v konečnom dôsledku v ničom to extrémne nepomáha. Zákazy a príkazy, či iné tresty by mali byť obmedzené na minimum najmä čo sa týka učenia a známok.

Je príjemné, dobré  ba až žiaduce svoje dieťa pochváliť, keď prinesie domov dobré známky, či pozvať ho na obľúbené jedlo do reštaurácie, či vymyslieť pekný rodinný výlet , no netreba to s odmenami preháňať. Tak ako to netreba preháňať aj s trestami, ktoré deti ešte viac stresujú a nemotivujú k lepším výsledkom. Výsledkom je iba strach  a nechuť dieťaťa, čo k ničomu nevedie.

Dieťaťu treba stále vysvetľovať a objasňovať vhodnou formou v závislosti od veku,  aké je dôležité neustále zvyšovať svoju vzdelanostnú úroveň a ísť vpred, na  dosiahnutie čo najväčších cieľov, aby malo dieťa čo najlepšiu budúcnosť. Toto sa však dá napĺňať  iným spôsobom ako vyššie spomenutým.