Kaszas.eu 2017. ALL RIGHTS RESERVED.

Life

Odmena vs trest

Created: 17 júl 2017 / Categories: Life

Azda každý rodič chce, aby jeho dieťa malo, čo najlepší prospech. Aby nosilo domov samé jednotky od hora – dole. Rodičia si veľmi želajú, aby ich deti dosiahli čo najviac

Efektívne učenie

Created: 16 júl 2017 / Categories: Life

V dnešnej spoločnosti všetci chceme dobre zarábať, pekne sa obliekať, cestovať, dovoliť si drahé šperky, a to všetko je vo väčšine prípadov podmienené, čo najvyšším a kvalitným vzdelaním. ...

Top