Branding

Každá firma má svoj obchodný názov, či sa jedná už  o menšie obchody, alebo o veľké medzinárodné  korporácie. Avšak iba menšiu časť obchodov možno  označiť pojmom brand, t.j. obchodná značka. Je rozdiel, aký produkt kupujete.  Ak kupujete šumivý nápoj s príchuťou coly je poznať rozdiel od značkovej Coca –coly. Takto možno porovnávať veľa produktov. Branding je nevyhnutnou a neoddeliteľnou  súčasťou marketingu a manažmentu spoločnosti. Ak chce byť spoločnosť na trhu úspešná, musí vytvoriť nezameniteľný brand. Takisto je to aj so všetkým ostatným, s blogerstvom, tvorbou, výrobom, predajom,  hocičím čo chcete na trhu predať.

Najpodstatnejšími vlastnosťami brandu je to, že je všeobecne známy. Je veľmi populárny medzi ľuďmi. A tiež je hlavným identifikátorom spoločnosti a jej mena. Možno povedať, že je jej symbolom. Prostredníctvom neho sa výrazne jedna spoločnosť odlišuje od druhej.

Anglické slovo branding označuje vytváranie a posilňovanie trhovej značky pomocou rôznych marketingových aktivít, stratégii  a nástrojov. Najdôležitejšou výhodou „brandu“ je najmä to, že produkt je ľahko zapamätateľný medzi zákazníkmi. Silná značka pomáha udržať si imidž spoločnosti v mysli potenciálnych klientov. Veľa ľudí sa utvrdzuje v tom, že čo je značkové je aj kvalitné. Vidia v brande kvalitu výrobku. Odjakživa sa značka spája v mysliach ľudí s kvalitným výrobkom, dlhou zárukou, dobrým  imidžom a pod. Vždy bude väčšina ľudí presvedčená o tom, že značka znamená zároveň aj  kvalitu a keď si budú mať vybrať z dvoch rovnakých výrobkov jeden, ktorý nie je značkový a druhý je, vyberú si vždy značku. Je to v nás ľuďoch. Budovanie značky má výnimočné a nezastupiteľné miesto v celkovom marketingu. Väčšina brandov má zvyčajne kratší a veľmi jednoducho zapamätateľný názov a taktiež výrazné logo alebo chytľavú melódiu.

Vybudovanie značky trvá na trhu mnoho rokov náročnej, tvrdej a poctivej  práce. Usilovnosť, po ktorej potom zbierame úrodu. Tým, že ponuka produktov a služieb neustále pribúda a konkurencia sa zvyšuje, zákazníci neustále aj zvyšujú svoje požiadavky a chcú čoraz kvalitnejšie služby za menej peňazí.

Treba sa však zamyslieť nad tým, čo  robí niektoré značky tak veľmi obľúbené? Tu možno zahrnúť značky, ktoré jednoducho ľudstvo miluje.  Nazývame ich tzv. lovebrandy. Lovebrandy akoby mali svoj vlastný príbeh a prekračujú očakávania ľudí. Úplne opantajú našu myseľ a zmysly. Omámia Vás svojou jedinečnosťou. Majú v sebe emócie. Nákupné správanie zákazníkov je práve o tomto. Ak by sme skúsili stiahnuť z predaja bežný  brand, tak si to nikto nevšimne, alebo sa preorientuje na nejaký iný, podobný.  Ak by sme to spravili so spomínaným lovebrandom, ľudí to zasiahne tak, že začnú protestovať a budú žiadať jeho opätovné prinavrátenie na trh. Preto sú to brandy, ktoré proste milujeme. Nesmú sa stratiť z trhu. Zákazníci oň nemôžu prísť.

Budovanie značky je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a je nevyhnutnou investíciou do budúceho pôsobenia firmy. Vo vnímaní spotrebiteľov brand  pridáva hodnotu, za ktorú sú spotrebitelia ochotní zaplatiť. Značka zahŕňa komunikáciu, postoje a správanie spotrebiteľov. Brand znamená unikátny spôsob toho, ako funguje značka.  Značka sa stáva brandom až po istom čase fungovania na trhu.